NLP Practitioner

Prijs: €3.495,00
Locatie: Bornerbroek of Diepenveen
Lengte: 18 dagen
Tijdsduur: 140 uur
Niveau: MBO/HBO
Certificaat: Met certificaat

Inschrijven

‘If you change the way you look at things, the things you look at change’

Dr. Wayne Dyer

Wat zou het voor jou betekenen om meer inzicht en vaardigheden in je communicatie te krijgen? Wat zijn je gedachten over persoonlijke groei en bewustwording, zodat je meer van jezelf gaat begrijpen? Heb jij de wens om anderen je eerder medewerking te laten verlenen of wil je minder misverstanden ervaren in je werk?

Dit zijn zomaar wat vragen die je beantwoord zou kunnen krijgen bij onze NLP Practitioner opleiding en waardoor jouw kijk op de dingen verandert.

De essentie van communicatie ligt in het creëren van verbindingen en het bereiken van wederzijds begrip. Dit proces vindt continu plaats, zowel bewust als onbewust, en omvat interacties met anderen en met onszelf. Tijdens de opleiding, richten we ons op het verhogen van je bewustzijn over de waarden en overtuigingen die jouw acties en communicatie beïnvloeden. Mensen streven er voortdurend naar om de wereld om hen heen te interpreteren en te begrijpen, vaak door deze te relateren aan bekende ervaringen. Dit proces kan echter soms leiden tot ‘foutjes’. We kunnen bepaalde dingen op een bepaalde manier in ons geheugen en lichaam opslaan, of beperkende overtuigingen en ideeën over onszelf en de wereld ontwikkelen, die onze zelfwaardering en functioneren beïnvloeden. Stel je voor hoe het zou zijn om een dieper inzicht te krijgen in jouw perspectief op de wereld. Door anders naar zaken te kijken, kunnen de dingen waarnaar we kijken veranderen. Ben je bereid om te leren, te groeien, en te veranderen?

 

Doelen

De volgende leerdoelen staan centraal binnen de opleiding:

 • Het creëren van een goed contact met andere mensen;
 • Het loslaten van negatieve ervaringen uit het verleden;
 • Inzicht krijgen in en het breken van ongewenste gewoonten;
 • Inzicht krijgen in denkprocessen en dit constructief gebruiken;
 • Haalbare doelen stellen en deze omzetten in actie;
 • Versnellen van uw persoonlijke groei.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die wil werken aan doelgerichte persoonlijke groei en ontwikkeling. Verder is de opleiding uitstekend geschikt voor iedereen die zijn of haar communicatieve vaardigheden wil verbeteren.

Beschrijving

NLP is vooral zelf ervaren, ‘learning by doing’ is het motto tijdens de opleiding. Zelf doen en zelf ervaren vormen de basis voor de vertaling naar jouw eigen (werk)situatie. Een practitioner is een beoefenaar, iemand die leert om NLP praktisch te hanteren, zowel voor zichzelf als ook naar anderen toe.

Door middel van deze methode ben jij in staat om jouw houding en gedrag te veranderen en de resultaten te bereiken die jij wilt. Bewustwording, keuze en flexibiliteit zijn de sleutelwoorden. Bewust worden van jouw communicatiemogelijkheden levert meer keuzemogelijkheden in handelen wat uiteindelijk leidt tot flexibiliteit in zowel de privé als werkomgeving.

De Practitioneropleiding is het eerste jaar van een volledige NLP-opleiding. Een Practitionercertificaat geeft toegang tot het tweede jaar: de Masterpractitioner-opleiding. Kiezen voor NLP betekent tegelijkertijd dat je naast jouw technische competentie ook voor jouw persoonlijke ontwikkeling een belangrijke plaats reserveert.

Programma

 • Ethiek en aannames verkennen;
 • Ontdekken van communicatiepatronen en meervoudige waarnemingen;
 • Opbouwen van vertrouwensrelaties en effectieve methoden;
 • Verfijnen van taalvaardigheden en vraagtechnieken;
 • Verbeteren van contact maken met diverse technieken;
 • Hanteren van bewuste en onbewuste taalpatronen;
 • Toepassen van ankeren en ankertechnieken voor positieve gemoedstoestanden;
 • Herkaderen om verschillende perspectieven en gedragsfocus te verkennen;
 • Begrijpen van logische niveaus (omgeving, gedrag, capaciteiten, overtuigingen, identiteit) en hun impact;
 • Realiseren van doelen en formuleren op alle logische niveaus;
 • Gebruik van metaforen als symbolische overdracht;
 • Beheersing van verleden, heden en toekomst;
 • Ontwikkelen van strategieën om gewenste doelen te bereiken.

Studiemateriaal
Jij hoeft voor deze opleiding zelf geen studiemateriaal aan te schaffen. Je ontvangt van ons het lesmateriaal in een map van deHOMME. 

Certificering en toetsing
De afronding van de NLP Practitioner opleiding omvat zowel een schriftelijke als een praktische toets. Bovendien schrijf je een metafoor voor een medecursist. De schriftelijke test draagt voor 30% bij aan de totale certificatie en bestaat uit theoretische vragen, inzicht vragen en parate kennisvragen. Om te slagen, dien je 75% van het theoretische gedeelte correct te beantwoorden. De praktische toets draagt voor 70% bij en omvat gespreksvaardigheden, rapportvaardigheden en interventievaardigheden.

Bij succesvolle afronding van de geteste onderdelen ontvang je het certificaat “Practitioner in NLP” met kwaliteitslabels van ons instituut en de Nederlandse Vereniging voor NLP. Bij onvoldoende integratie van de stof ontvang je een certificaat zonder labels, als erkenning van deelname.

Het certificaat wordt uitgereikt als je:

 • De opleiding volledig hebt betaald of een regeling hebt getroffen.
 • Minimaal 80% van de trainingsdagen aanwezig bent geweest.
 • Minimaal 75% van het theoretische gedeelte correct beantwoordt.
 • De praktische opdracht flexibel en zorgvuldig uitvoert, conform de vormvoorwaarden.
 • Ondanks examenstress in uptime en rapport in contact blijft met je subject, ook als je even niet weet.

Herkansing
Indien je de schriftelijke toets of de praktijktoets niet hebt gehaald, kun je deze herkansen.

Locatie
De opleiding wordt gegeven in Diepenveen (Salland) of Bornerbroek (Twente). Deze zorgvuldig gekozen locaties bieden een groene, natuurlijke, kleinschalige en idyllische omgeving om jouw periode van persoonlijke en zakelijke groei onvergetelijk te maken!

Kosten
De kosten voor de opleiding bedragen 3.495,00 euro (18 dagen), inclusief de twee certificatie dagen. Deze prijs is inclusief studiemateriaal, lunch, koffie en thee. 

Planning en data

De NLP Practitioner P58 start in september 2024.
Inschrijven voor deze opleiding is nu mogelijk!

De trainingsdata voor de NLP Practitioner opleiding P58 zijn als volgt:

 • 26 – 27 sept
 • 24 – 25 okt
 • 21 – 22 nov
 • 12 – 13 dec
 • 16 – 17 jan
 • 27 – 28 feb
 • 27 – 28 mrt
 • 8 – 9 mei
 • 12 – 13 juni

Schrijf je hier in!

Aanvang om 9.15 uur. Eindtijd ca: 17.30 uur.

Trainers

  Jan Groot

  Arianne Scholtz

Contact

Vragen over deze of een andere training? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Marjolein Dommers

Jan Groot

Andere Trainingen

Verken onze diverse trainingen voor managers, communicatie, persoonlijke ontwikkeling en meer door hier te klikken!

AanbodBekijk alle trainingen